Equip
DIRECCIÓ I COORDINACIÓ:

Marc CLAPÉS (Twitter)

REDACCIÓ:

Roger MARTÍ (Twitter)
Andrea VIEDMA (Twitter)
Marc SECO (Instagram) (Twitter)
Xènia RIBA (Twitter)
Martí RESTA (Instagram)
Mar MOYA (Twitter)
Marc GONZÁLEZ
Gisela ESTEVA (Instagram)
Rodri CHÁVEZ (Twitter)
Emma SKANTZ 

COL·LABORADORS:

Aran MONTERO
Arlet RODRÍGUEZ (Twitter)

LA LLISTA PNDR

TWITTER

FACEBOOK

static_page